bg_image

کتاب های شعر

نشر فرشید پرس ناشر کتاب های شعر مهندس فرشید خیرآبادی است که به صورت دیجیتالی آنها را منتشر کرده است.

مهندس فرشید خیرآبادی در فنون شعری از شاگردان بهروز ثروتیان و از شاگردان با واسطه آثار مکتوب و رساله های احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، محمدرضا شفیعی کدکنی، تقی پورنامداریان، محمد حقوقی و سیروس شمیسا محسوب می شود. اشعارش را به سبک نیمایی، سپید، آزاد و هایکو پارسی سروده است.

سرزمین داستان

کتاب های داستان

هنر داستان نویسی او در نوع قلم زنی، ساختار ذهنی و باورهای محلی از غلامحسین ساعدی، صادق چوبک و هوشنگ گلشیری تأثیر پذیرفته اما در ساختار نوشتن و گفتار، شخصیت پردازی، تیپ سازی، توصیفات و شکل سازی –همچون آنچه در یک ویدئو دیده می شود- جز نویسندگانی است که به سبک داستان نویسی Flash Fiction ، Micro Narratives و Sudden Fiction می نویسد. گفتنی است او از اولین داستان نویسان مدرن علمی-تخیلی زبان پارسی به شمار می آید.

کتاب های عکس

فرشید خیرآبادی در ژانرها و سبک های مختلف عکاسی می کند هر چند که به بعضی از سبک ها علاقه بیشتری دارد. در عکاسی، اعتقاد چندانی به رعایت تکنیک نداردبرای او فلسفه عکاسی و گاهی اهداف عکاسی بسیار مهم تر است چرا که عکاسی را بیشتر هنر می داند تا صنعت. ایشان علاقه زیادی به سبک های مفهومی و شهری دارد.

دیالوگ پیروزی

کتاب های انگیزشی

کتاب دیالوگ پیروزی؛ جلد اول نوشته فرشید خیرآبادی و شادی زهره‌وندی است. این کاب هر آنچه در گفته‌ها، شنیده‌ها و نوشته‌هایی برای موفقیت در زندگی، تحصیل و کار وجود دارد یا جمع‌آوری کرده است.