مقالات فرشید خیرآبادی

مقالات فرشید خیرآبادی، مباحث تخصصی هنر و ادبیات را به گفتگو می نشیند. اگر در جستجوی جُستار هایی از زبان هنرمند هستید اینجا مکان مناسبی ست.

جُستار های فرشید خیرآبادی برای آموزش شاعران، نویسندگان، عکاسان، کیوریتورها، منتقدان و جامعه هنری تحریر و گردآوری شده است. کوشش شد که آنها کوتاه و به شدت موجز باشد تا دوستان خوانشگر در دنیای مدرن امروزی زمان بسیاری را تلف نکنند و از دیگر سو به تندی وارد محیط بحثی شوند که خود ادامه ی مسیر داده و با کندوکاو به ادراکی عمیقتر در عنوان ها برسند؛ باشد که از نویسنده پیش افتند و وی را آموزش دهند.

مقالات ادبی وهنری فرشید خیرآبادی

عنوان های به بحث گذاشته شده در جستار ها طیف گوناگونی را همچون پست مدرنیزم، آرکاییزم، هنر کالا، هنر دیجیتال و شعر و شاعری شامل می شوند.

در پایان گفتنی است که این نوشته ها نه مقاله بلکه جستار هستند چرا که نظر شخصی و تجربی نویسنده را بازگو می کنند و بدون ماخذ بوده و رفرنسی برایشان نیست. فرق است میان جستار و مقاله.

شاد زی، تن درست!

 • هنر؛ ضد هنر؛ هنر کالا – قیمت گذاری آثار هنری

  نمی توان تعریف دقیقی از «هنر» بیان کرد چرا که هنر مقوله ای از جنس نسبیت است و بر خاسته از کنش ها و واکنش های فرهنگی جامعه ی هدف. می دانیم فرهنگ، وابسته به محیط جغرافیای سیاسی یا جغرافیای اجتماعی است؛ پس، از یک جغرافیا به دیگری المان های فرهنگی معانی مختلف به خود … ادامه

  بیشتر بخوانید

 • کاربرد شبکه اجتماعی گودریدز goodreads برای نویسندگان

  شبکه ی اجتماعی با کاربرد فرهنگی در هیاهوی گوناگونیِ شبکه های اجتماعی (Social Network) گاهی شبکه ای هم برای کارهای جدی پدیدار می شود. اکنون و اینجا، به یکی از آنها می پردازیم؛ باشد که برای نویسندگان، ناشران و بویژه دلباختگان فرهنگ وُ کتاب سودمند افتد. شبکه اجتماعی با نام: خوش خوان ها (goodreads) این … ادامه

  بیشتر بخوانید

 • تایپوگرافی

  تایپوگرافی «زبان بصری» است؛ هنر نوشتن کلمه یا جملات بسیار کوتاه با شکل وُ سبکی ویژه که «بار» تصویری و «نمایشی» بالایی دارد و «هویت» چیزی را می رساند. تایپوگرافی لباس اطلاعات است و آن را به تصویر می کشد. تایپوگرافی ها هم خوانده می شوند و هم نمی شوند؛ نشان می دهند که چه … ادامه

  بیشتر بخوانید

 • آیا شعر گفتن … ؟

  آیا شعر گفتن … ؟ استعداد می خواهد؟ سواد می خواهد؟ در حالت خاصی صورت می گیرد؟ راه و روش دارد؟ هر چه پیرتر شویم بهتر شعر می گوییم؟ در شعر می توانیم حرف های شخصی بزنیم؟ باید شعری بگوییم که مردم بپسندند؟ باید ادبیات پارسی را خوب و دقیق بدانیم و رعایت کنیم؟ پرسش … ادامه

  بیشتر بخوانید

 • آرکاییسم یا باستان گرایی چیست؟

  گروهی از شاعران به «آرکاییسم» معتقدند. این شاعران آوردن «دستور زبان کهن» و «واژگان کهن» و یا مُرده در شعر امروز را گونه ای «ترک عادات زبانی» رایج می دانند و بر این باورند که زیبا کننده ی صورت شعر است و حتا گاه تقویت کننده یا خط دهنده ی معنا و مفهوم اثر. ایشان … ادامه

  بیشتر بخوانید

 • نقاشی دیجیتال

  این روزها، صبح و شب ها دیجیتالی ست و هنر ها نیز هم. سخن از هنر است، سرشار ذوق و استعداد، همراه با تکنیک های آموختنی و ابزار هایی که بکار می گیریم. در هنر های معاصر دو گرایش «تکنیکی» داریم: یکی همان است که در هنر های غیر دیجیتالی هم بکار گرفته می شوند … ادامه

  بیشتر بخوانید

 • شعری که زندگی ست – آشنایی با شعر معاصر ایران

  شعر معاصر ایران یعنی: «من چقدر بد بختم؛ تو چقدر بد بختی ؛ ما چقدر بدبختیم!». گاهی هم بر محور: «آن آهوی پریده، از کمند ما …» می چرخد و اینگونه چرند و پرند های عهد حافظ و وحشی بافقی است. نه! این دیگر هنر نیست، شعر نیست. شعر بایسته است و شایسته که «زندگی» … ادامه

  بیشتر بخوانید

 • معنا در شعر پست مدرن

  آیا تمامی شعرها در دوران معاصر«پست مدرن» هستند؟ آیا «شعر پست مدرن» بهتر است؟ آیا شعر پست مدرن معنا دارد و یا گروهی واژگان پراکنده است؟ در شعر پست مدرن معنا چگونه پیاده سازی می شود؟ تک معنایی چگونه به چند و چندین معنایی تبدیل شد؟ چه توانایی هایی برای مخاطب هنر پست مدرن نیاز … ادامه

  بیشتر بخوانید

 • هنر دیجیتال

  سالیان سال هنرمند، آدمی زادی بودندی که با دست یا پا و یا هر دو با هم، دست و پا به آفرینش می زدندی. [ خنده ی حاضران ] باری! از شوخی که بگذریم فرآیند خلق یا همان «آفرینش» اثر هنری، با «ابزارها» و «تکنیک» هایی نموده می شود که در حقوق مؤلفان و مصنفان … ادامه

  بیشتر بخوانید

 • فنون شعر و شاعری: صورخیال؛ صنایع بدیع؛ آرایه های ادبی

  آیا «صنایع بدیع» و «فنون شعر» کهن در شعر مدرن و پست مدرن استفاده ای دارد؟ چه نیازی به «فنون شعری» در گرایش های مدرن و پست مدرن داریم؟ آیا مجبوریم فقط از صنایع ادبی کهن سود ببریم؟ آیا می توان در ساخت صنایع بدیع خلاقیت به خرج داد؟ می دانیم صنایع بدیع یا همان … ادامه

  بیشتر بخوانید

 • موسیقی در شعر آزاد

  پرسش های بنیادین در موسیقی «شعر آزاد» چنین است: آیا شعر آزاد نیازی به موسیقی ندارد؟ آیا موسیقی تنها برای شعر کهن کاربرد داشت؟ آیا شعر مدرن یا «پست مدرن» از موسیقی خالی است؟ شعر آزاد همانند همه ی سبک های شعر کهن نیازمند موسیقی است اما در اینجا این نیاز بایسته نیست، بلکه شایسته … ادامه

  بیشتر بخوانید