image
آنچه هستیم

نشر « فرشید پرس » ناشر محصولات فرهنگی، ادبی و هنری در سال ۱۳۸۹ خورشیدی به عنوان اولین ناشر آنلاین ایران آغاز به انتشار محصولات فرهنگی کرده است که مورد توجه رسانه های کثیر الانتشار پارسی زبان در ایران و فلات قاره قرار گرفته. صاحب امتیاز نشر فرشید پرس ، مهندس فرشید خیرآبادی و مدیریت آن با مهندس شادی زهره وندی است. شایان گفتن است محصولات فرهنگی و ادبی «فرشیدپرس» در فروشگاه های آنلاین ایرانی و جهانی همچون آمازون در معرض فروش قرار گرفته است.

مدیران فرشیدپرس
team image
صاحب امتیاز
فرشید خیرآبادی
team image
مدیر انتشارات
شادی زهره وندی