کتاب انگیزشی دیالوگ پیروزی

معرفی کتاب دیالوگ پیروزی؛ جلد اول

کتاب دیالوگ پیروزی؛ جلد اول نوشته فرشید خیرآبادی و شادی زهره‌وندی است. این کاب هر آنچه در گفته‌ها، شنیده‌ها و نوشته‌هایی برای موفقیت در زندگی، تحصیل و کار وجود دارد یا جمع‌آوری کرده است.

این کتاب برای کسانی نوشته شده است که دنبال پیروزی اند؛ اینجا راهی خواهند یافت برای رسیدن به اهداف خود و فتح سرزمین‌های موفقیت.

موفقیت بیشتر از آن‌که یک عمل بیرونی باشد درونی است، یعنی شما باید باور کنید که می‌توانید و همین باور به شما کمک می‌کند موفق شوید.

دیالوگ پیروزی